Spannmålsbranschens samarbetsgrupp, VYR

Vad är VYR?

VYR är den gemensamma organisationen för den finländska spannmåls- och oljeväxtkedjan. VYR grundades år 2003 under jord- och skogsbruksministeriet. Den har finansierats av medlemmar och staten.
På våren 2014 grundades Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR  r.f., som tog över  styrelsen den 1. november 2014.

VYRs målsättning är att utveckla finländska spannmåls- och oljeväxtkedjans verksamhetsförutsättningar och lönsamhet samt att fungera som kedjans sammanhållande forum. VYRs aktiviteter genomförs i samarbete med medlemmar och andra intressentgrupper, inklusive jord- och skogsbruksministeriet.

VYRs sekretariat förverkligar verksamheten. Sekretariats kontaktinformation hittas här. Branschens experter från organisationens kretsar deltar i arbetsgrupper och i utarbetandet av guider

VYR har en styrelse, listan av medlemmar hittas här. VYR har fyra arbetsgrupper som fokuserar på följande frågor: spannmålsmarknaden, utveckling av odling, säkerhet och ekospannmålskedjan. 

VYR har ca. 40 medlemmar: producenter (MTK, SLC), industrin för produktionsinsatser, spannmålshandel, spannmåls- och oljeväxtindustri, bagerier,  forskning, rådgivning. Listan på VYRs medlemsorganisationer hittas här.

VYR jäsenet 2015

Vad gör VYR?

VYRs sekretariat samlar in information om spannmåls- och oljeväxtmarknaden i Finland, Europa och från andra marknaden till VYRs websidor och till Viljaviesti nyhetsbrevet (en gång i månaden). Inhemska priser samlas i en tabell varje måndag och den kan hittas här. Än så länge finns all marknadsinformation på våra websidor på finska

Odlingsguider mm. material till jordbrukare avfattas med hjälp av branschens experter (plansch, broschyrer, nätböcker).

VYR följer upp den nationella spannmålsstrategin (2012-2020) och producerar eller beställer den övriga sektorns uppföljningsrapporter. Information och uppgifter från Finland och andra länder kring Östersjön samlas också till databanken"Viljatietopankki".

VYR organiserar också seminarier för jordbrukare och spannmålskedjan och beställer jordbrukares förfrågningar- avsikter att så på våren, avsikter att sälja skörden på hösten.

Läsa mer


Hustavlor och andra guider på svenska