Hankekausi 2015-2017

VYR ry toteuttaa Vilja- ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanketta, joka on saanut rahoituksen maa- ja metsätalousministeriöltä .

Hankkeen tavoite ja tehtävät (1.1.2015-31.12.2017)

Hankkeen tavoitteena on  luoda entistä paremmat edellytykset vilja- ja öljykasvisektorin toiminnalle ja sen kehittymiselle mm. edistämällä tiedonkulkua sektorilla, parantamalla tiedon jalkauttamista ja hakemalla yhteisiä toimintatapoja.

Hanketoimet (2015-2017) on koottu neljään työpakettiin:

  • Viljastrategian ja toimintaympäristön seuranta
  • Markkinaseuranta ja markkinaosaamisen kehittäminen
  • Viljan ja öljykasvien tuotannon laadun parantaminen
  • Viljaketjun kehittäminen
  • Yhteistyön tiivistäminen


Työpaketeissa toteutetaan mm. seuraavia toimia: viljelijäkyselyt kylvöaikomuksista ja sadosta, internet-sivusto, viljamarkkinaseuranta, säännölliset viljatasearviot, luomuviljan tarjonta- ja kysyntäarvio, viljelijäseminaarit ja koulutustilaisuudet, tutkimustuloksista tiedottaminen, viljan hometoksiiniseuranta ja -tiedotus, jäljitettävyyden kehittäminen viljasektorilla ja alituotantokasvien viljelyn kehittäminen (mm. ruis, öljykasvit).
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vilja- ja öljykasvisektorin toimijat viljelijöistä viljan ja öljykasvien jatkojalostajiin, neuvonta- ja tutkimussektoriin sekä tuotantopanosektoriin. Erityisenä pääkohderyhmänä toiminnassa ovat maataloustuottajat.

VYR:n kaksihenkinen sihteeristö toteuttaa käytännön toimintaa tiiviissä yhteistyössä jäsenistön kanssa. Esimerkkinä tästä ovat VYR työryhmissä toimitetut viljely- ja markkinaoppaat. Lue lisää toiminnastamme vasemmalla olevien valikoiden takaa.