Markkinatietoa

Maailmanlaajuiset viljataseet

Kansainvälisen Viljaneuvoston (IGC) tasearviot

2505 Vilja
2505 Vrhnä
  • Eri tahojen viljatasearvioita2505 Maissi
2906 Viljatasearvio

Stock-to-use –ratio eli loppuvarastojen suhde kulutukseen, kertoo kätevästi tarjonnan ja kysynnän suhteesta. Luku kertoo prosentteina mikä on loppuvarastojen osuus kokonaiskysynnästä. Prosenttiluvun suuruudesta voidaan päätellä ovatko varastot runsaat vai kenties kriittisellä tasolla.
 
Suhdeluku ilmaisee myös sen, montako päivää viljaa riittäisi tyydyttämään kulutuksen nykyisellä käyttötahdilla, esim. stock-to-use-suhdeluvun ollessa 20 % kertoo se tarjonnan riittävän 75 päiväksi.
 
Vertailemalla menneiden markkinointikausien suhdelukua vallinneeseen hintatasoon, voi itse kehitellä päätelmiä kohdistuuko hintoihin nousu- vai laskupainetta. Vehnällä positiivista hintakehitystä on monesti tukenut 20 % suhdeluku.