Markkinatietoa

Viljan vienti ja tuonti

Tältä sivulta löytyvät tietoa viljan viennistä ja tuonnista niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Sivustoa päivitetään.

  • Suomen vienti
Kauran, vehnän ja ohran vientimäärät markkinointikausina 2015/16 ja 2016/17
  • EU:n vienti ja tuonti

BDI (Baltic Dry Index) kuvaa raaka-aineiden, kuten viljat, metallit ja fossiiliset polttoaineet, merikuljetusten hintakehitystä. Se koostuu kolmesta alaindeksistä, joilla kuvataan hintoja erikokoisilla rahtialuksilla (Capesize, Supramax ja Panamax). Indeksiä laskettaessa vertaillaan useita eri maantieteellisiä reittejä ja niiden kustannuksia.

BDI:n muutoksista voi saada vihiä globaalista kysynnän ja tarjonnan trendeistä ja sitä voidaan jopa pitää eräänlaisena vihinä tulevasta taloudellisesta tilanteesta. Indeksin nousu viittaa talouskasvuun ja lasku sen sijaan talouden supistumiseen.