Luomuviljamarkkinat

Vilja-alan yhteistyötyhmän luomutyöryhmä laatii arviota luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa.

Arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2015/16 sekä 2016/17

VYR:n luomutyöryhmässä laadittu arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa markkinointikaudelle 2015/16 sekä 2016/17. 

Arvio luomuviljan kysynnästä ja tarjonnasta 2016/17, päivitetty 6.2.2017
77 kt, päivitetty 8.2.2017
Arvio luomuviljan kysynnästä ja tarjonnasta 2015/16, päivitetty 6.2.2017
78 kt, päivitetty 8.2.2017

Luomuviljojen hintakehitys kotimaassa 2015-2018

Luomuviljojen hintakehitys Suomessa 2015-2018
144 kt, päivitetty 28.2.2018

Selvitys luomuviljaketjun kehitysnäkymistä

VYR laati selvityksen luomuviljaketjun kehitysnäkymistä vuodenvaihteessa 2014/2015. Selvitys käsittelee luomuviljan tarjontaa, käyttöä ja kehityskohteita. Lähteenä on käytetty tilastotietoja sekä ketjun toimijoiden haastatteluja. 

Luomuviljaketjun kehitysnäkymät 2015
690 kt, päivitetty 22.12.2015

Yrityskysely luomuviljan käytöstä

Maa- ja metsätalousministeriö teetti 2012 Suomen Elintarviketieto Oy:llä yrityskyselyn, jolla kartoitetaan luomuviljan käyttöä yrityksissä sekä sen vientiä ja tuontia.  Näitä tietoja ei ollut kotimaan luomuviljasektorilla aiemmin saatavilla.

Yrityskysely: Luomuviljan ostot-käyttö-varastot-ulkomaankauppa 2011/12
261 kt, päivitetty 22.12.2015

Luomutyöryhmän raportti

Luomuviljan elintarvikeketjun toiminnasta ja sen kehittämiskohteista laadittiin raportti VYR:n luomuviljaryhmässä 2011. Raportin on koostanut ryhmän sihteeri Marja Suutarla.

laadittiin raportti VYR:n luomuviljaryhmässä 2011. Raportin on koostanut ryhmän sihteeri Marja Suutarla.

VYR luomutyöryhmän raportti 2011
427 kt, päivitetty 22.12.2015